IMT - ?stanbul Medikal, Sa?l?k, ?leri Ya?, Termal Spa & Wellness Turizmi Fuar? ve Kongresi IMT - ?stanbul Medikal, Sa?l?k, ?leri Ya?, Termal Spa & Wellness Turizmi Fuar? ve Kongresi

?stanbul Medikal, Sa?l?k, ?leri Ya?, Termal Spa & Wellness Turizmi Fuar? ve Kongresi

Trkiye, e?siz ve stratejik co?rafi konumu, Avrupa, Asya, Orta Do?u, Kuzey ve Orta Afrika, Rusya ve BDT lkelerine yak?nl???, bu co?rafyalardan ula??m kolayl??? ve geli?mi? sa?l?k sistemi ile bir ?ekim merkezi olmu?tur.

200.000.000 km2 ?ap?nda bir alan dikkate al?nd???nda, sa?l?k sistemi, etik kurallar?, hastane donan?mlar?, teknolojik altyap?s?, uluslararas? alanda bir ?ok ba?ar?ya imza atm?? t?p profesyonelleri ve yeti?mi? sa?l?k personeli ile sa?l?k turizmi alan?nda en ?nemli destinasyon olarak g?ze ?arpmaktad?r.

Ayn? durumu Termal Spa Wellness ve ?leri Ya? ve Engelli Turizminde de g?rmekteyiz. Gerek do?al kaynaklar? gerekse bunlar?n zerinde kurulan altyap? ve tesisler a??s?ndan lkemizin potansiyel olduk?a byktr.
Devam?..

Fuar ve Kongre
Uydu Sempozyum Konu Ba?l?klar?
B2B EtkinlikleriDestekleyenler


        

     

        

             

                   

Havayolu Sponsoru


 

Acentalar
Medya Ortaklar?

    Di?er Medya Ortaklar?